Покривните куполи и клапите за приток на свеж въздух и димоотвеждане се управляват от контролни системи. Активирането им може да бъде ръчно, електрическо или пневматично. Системите за контрол могат да бъдат управлявани от външни централи – ПИЦ или метеорологични централи. Всички  контролни системи имат възможност да отварят и затварят куполите дистанционно в дадена зона, според заданието на проекта.

  Products Product
data sheet (.pdf)
Product
drawing
(.jpg)
Installation
example
(.pdf)
All
documents
(.zip)
Binding systems & cables Binding
systems &
cables
Link     Link
CO2 pneumatic control CO2 pneumatic
control
Link     Link
Control within distance Control within
distance
Link     Link
Electric control box for smoke ventilation Electric control
box for smoke
ventilation
Link     Link
Electric smoke ventilation control panel SADAP Electric smoke
ventilation
control panel
SADAP
Link     Link
Gas springs Gas springs Link     Link
Hexaclip range Hexaclip range Link     Link
Mechanics accessories Mechanics
accessories
Link     Link
Modules Modules Link     Link
Options for detection and release Options for
detection and
release
Link     Link
Packs Treuil Packs Treuil Link     Link
Pneumatics accessories Pneumatics
accessories
Link     Link
Pulleys Pulleys Link     Link
Winch TL 2000 Winch TL 2000 Link     Link