Фасадните клапи са подходящи за всеки тип сграда. Чрез адаптивната си дълбочина на вграждане те могат да се интегрират практически във всеки тип фасада. Най-популярни са клапите от ламелен и прозоречен тип. Те имат широко предназначение, комбинират функцията противодимна и ежедневна вентилация, както и навлизането на светлина. Едно от предимствата им е, че могат да бъдат монтирани на покрива или на фасадата, като имат широко разнообразие от размери и варианти на профилите. Основно тяхно преимущество е възможността да се комбинират с покривните димоотвеждащи куполи като приточни отвори в системите за отвеждане на дим и топлина. Опциите за контрол - пневматичен, електрически или ръчен механизъм, се преценяват и избират за всеки конкретен случай.

  Products Product
data sheet (.pdf)
Product
drawing
(.jpg)
Installation
example
(.pdf)
All
documents
(.zip)
Certilam F Certilam F Link Link Link Link
Certilux F Certilux F Link Link Link Link
Airlam Airlam Link Link   Link
Exubaie Exubaie Link Link Link Link
Luxlam Luxlam Link Link   Link
OTF OTF Link Link Link Link