Кровне куполе Француског произвођача  Hexadome, које нудимо имају широку понуду:

  • за природно осветљење одозго – оне доприносе стварању пријатног и ефикасног радног окружења, а на тај начин можете уштедити енергију.
  • за одвођење дима – дим је највећи разлог смртности код људи приликом пожара у зградама, тако да главни фактор у спашавању људских живота и драгоцености чини управо димна и топлотна инсталација. Њихов примарни циљ је ослобађање димних гасова из зграде, при чему се обезбеђује сигурна евакуација људи и смањује топлотно оптерећење на кровној конструкцији, спречавајући колапс крова.  Осим одњођење дима, ови производи се користе и за природну вентилацију и свакодневну употребу.
  • за свакодневну вентилацију – ови производи пружају интелигентну и ефикасну вентилацију објеката помоћу система са сензорима који контролишу процесе. Они обезбеђују могућност за природну вентилацију, хлађење и смањење трошкова енергије.                                                                                                                                                                                            
  Products Product
data sheet (.pdf)
Product
drawing
(.jpg)
Installation
example
(.pdf)
All
documents
(.zip)
Hexasteel fix Hexasteel fix Link Link Link Link
Hexasteel air manual and electric Hexasteel air
manual and
electric
Link Link Link Link
Hexasteel pass Hexasteel
pass
Link Link Link Link
Hexasteel mop Hexasteel mop Link Link Link Link
Hexasteel moe Hexasteel moe Link Link Link Link
Hexasteel dop Hexasteel dop Link Link Link Link
Hexasteel dop eventail Hexasteel dop
eventail
Link Link Link Link
Hexasteel doe Hexasteel doe Link Link Link Link
Hexasteel doe eventail Hexasteel doe
eventail
Link Link Link Link
Hexavoute pca fix Hexavoute
pca fix
Link Link Link Link
Hexavoute pca dop Hexavoute
pca dop
Link Link Link Link
Hexasteel shed Hexasteel
shed
Link Link Link Link
Hexasteel treuil Hexasteel
treuil
Link Link Link Link
Hexasteel feu do Hexasteel feu
do
Link Link Link Link
Hexasteel feu mo Hexasteel feu mo Link Link Link Link
Hexasteel acces moe Hexasteel
acces moe
Link Link Link Link
Hexasteel acces mot / mop Hexasteel
acces mot /
mop
Link Link Link Link
OTF Hexaonde air
manual and
electric
Link Link Link Link
Hexaonde feu mo Hexaonde feu
mo
Link Link Link Link
Hexaonde fix Hexaonde fix Link Link Link Link
Hexaonde moe Hexaonde moe Link Link Link Link
Hexaonde mop Hexaonde mop Link Link Link Link
Hexaonde pass Hexaonde
pass
Link Link Link Link
Hexaonde treuil Hexaonde
treuil
Link Link Link Link
Certiciel Certiciel Link   Link Link
Certilam T Certilam T Link Link Link Link
Certilux T Certilux T Link Link Link Link
Certilight Certilight Link   Link Link
Lamlight Lamlight Link Link   Link
Hexacoif acces moe Hexacoif
acces moe
Link Link Link Link
Hexacoif acces mot / mop Hexacoif
acces mot /
mop
Link Link Link Link
Hexacoif air manual and electric Hexacoif air
manual and
electric
Link Link Link Link
Hexacoif doe Hexacoif doe Link Link Link Link
Hexacoif doe eventail Hexacoif doe
eventail
Link Link Link Link
Hexacoif dop Hexacoif dop Link Link Link Link
Hexacoif dop eventail Hexacoif dop
eventail
Link Link Link Link
Hexacoif feu do Hexacoif feu do Link Link Link Link
Hexacoif feu mo Hexacoif feu mo Link Link Link Link
Hexacoif fix Hexacoif fix Link Link Link Link
Hexacoif moe Hexacoif moe Link Link Link Link
Hexacoif mop Hexacoif mop Link Link Link Link
Hexacoif pass Hexacoif pass Link Link Link Link
Hexacoif treuil Hexacoif treuil Link Link Link Link
LTP45 LTP45 Link Link Link Link
  Domes Link   Link Link