Димне баријере служе за одвајање просторија на посебне секторе ( димне резервоаре). Оне спречавају пролазак димних гасова и производа сагоревања из једног димног сектора у други. Циљ је да се ограничи ширење дима у зградама, побољшање ефикасности за одвођење дима и обезбеђивање путева за евакуацију. Димне баријере које нудимо су сертификоване у складу наредбом EN 12 101- 1.  Оне могу бити статичке или активне, у зависности  од конкретног пројектног задатка.

  • Статичке димне баријере се причвршђују на кровне конструкције одређене висине у зависности од захтева система одвођење дима. Предност овог типа система је мала тежина и једноставан пренос цеви или кабла инсталација кроз њих. 
  • Активне димне баријере се активирају наступањем догађаја којим се спуштају у радни положај. Налазе се у свом кућишту, где су у стању приправности. Њихова предност је у томе што не спречавају директну видљивост и обезбеђују добар естетски изглед унутрашњости зграде.